“Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.” Premiéra se připravuje v letošním roce. Anotace : Klíčové dílo literární tvorby vypráví velice živý příběh proměny jednoho obchodního cestujícího v...